Vraag naar woninghypotheken stijgt verder

Volgens de Nederlandse banken is de vraag naar woning­hypotheken in het derde kwartaal van 2014 verder gestegen. De ontwikkeling die in het eerste kwartaal van 2014 is ingezet zet zich daarmee versterkt voort. 

De acceptatiecriteria voor het verstrekken van woninghypotheken zijn gelijk gebleven. Dit blijkt uit de driemaandelijkse Bank Lending Survey (BLS) van de Europese Centrale Bank.

Wat bedrijfskredieten betreft melden de banken per saldo een geringere afname van de vraag naar krediet vanuit het midden- en kleinbedrijf. De banken geven verder aan dat de kredietvraag vanuit het grootbedrijf is gestegen. De acceptatiecriteria die banken hanteren voor kredietverstrekking aan ondernemingen zijn vrijwel onveranderd gebleven.

Woninghypotheken
Nederlandse banken rapporteren voor de derde achtereenvolgende keer een stijgende kredietvraag naar woninghypotheken. Als relevante factoren voor de toename van de hypotheekvraag worden het betere vooruitzicht op de woningmarkt en het gegroeide consumentenvertrouwen genoemd.


Percentage banken dat een verandering in de vraag naar woninghypotheken rapporteert ten opzichte van het vorige kwartaal.

Dit bericht Vraag naar woninghypotheken stijgt verder verscheen eerst op nvm.nl.